Propozície

Oravská knižnica Antona Habovštiaka

 vyhlasuje súťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Sedem divov môjho kraja

 najzaujímavejšie miesta nášho regiónu predstavené prostredníctvom autorských fotografií a power-point prezentácií

 

Forma: fotografie i prezentácie v digitálnej podobe na CD spolu s identifikačnými údajmi autora (meno a priezvisko, vek, adresa, telefónne číslo, e-mail) a informáciami o snímkach (kde a kedy boli zhotovené, čo zobrazujú, stručná charakteristika zobrazeného objektu)

 

Kategórie:kolaz-sutaz

1.kategória – fotografia (minimálne rozlíšenie 3 Mpx)

2.kategória – power-point prezentácia (minimálne 10 snímok)

 

Technika snímok: ľubovoľná, farebná i čiernobiela

Počet súťažných fotografií a prezentácií: ľubovoľný

 

Termín uzávierky: 25. september 2012

 

CD prosíme doručiť na adresu:

Oravská knižnica A. Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

 

Fotografie a prezentácie budú zverejnené na webovej stránke Oravskej knižnice.

 

Aktivita je súčasťou projektu Vzájomné spojenia – história a súčasnosť spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013